Scholten Bilderdijklaan 1929

Scholten Bilderdijk…

12 april 1929