Steijnlaan 5

Steijnlaan  5

In 1910, naar een ontwerp van de architect B.H. Bakker gebouwde villa. Het pand is gebouwd in opdracht van J.R. Kampf, in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl met vakwerkelementen. De villa is gesitueerd in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied. Omschrijving De villa is opgetrokken in schone baksteen .met details van natuursteen en vakwerkdelen. Het pand staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, met pannen gedekt, uitkragende schild-/zadeldak met geprofileerde windweren en gootlijsten, en gesneden klampen. De gevels zijn voorzien van een met rollagen afgedekt trasraam van rustiek behakte stenen, recht gesloten gevelopeningen met hardstenen lekdorpels met afzaat, strekken met natuurstenen sluit- en aanzetstenen en eveneens natuurstenen speklagen. Het linker deel van de op de Steijnlaan gerichte gevel (oostzijde) is een onder zadeldak staande puntgevel met op de begane grond een erker met schuine zijden en vensters onder strek, uitkragende, geprofileerde daklijstjes aan het platte dak, waarop een houten balustrade staat. Op het platte erkerdak komen (oorspronkelijk) openslaande deuren met boven- en zijlichten uit De deuren zijn vervangen door een raam. Deze gevelopening staat onder een zware houten latei met sleutelstukken met aan weerszijden een uitmetseling met gebeeldhouwde kraagsteen. De geveltop is voorzien van vakwerk en bevat een breed venster onder geprofileerde kroonlijst en een cirkelvormige baksteendecoratie in de punt. In de rechter gevelpartij staat per bouwlaag één venster onder strek. Het terugstaande linker deel van de rechter (noord-) zijde van het pand is een ingangstravee met een onder een recht gesloten bovenlicht staande paneeldeur onder een luifel in de vorm van een met pannen gedekt, afgeknot schilddak. Dit dak rust op een houten hoekkolom en staat op een muurtje van rustiek behakte steen met een hardstenen kop. De luifel draagt een rondom een plat staande houten balustrade. In beide op het plat gerichte geveldelen staat een venster. Het linker venster is de vervanger van een stel openslaande deuren. De gevelpartij rechts van de ingangstravee bevat op de begane grond een breed en een smal venster en op de verdieping een smal en een waarschijnlijk toegevoegd venster. In het midden van de gevel staat een hoge, uitgemetselde schoorsteen die de gevel geleed en is voorzien van een insnoering tussen het rechthoekige deel en het octogonale deel boven de kap. De gevelpartij daar rechts van is slechts voorzien van één venster op de begane grond. Rechtsachter staat een platte uitbouw met een venster en een deur. Tegen het rechter deel van de zuidgevel staat een later gebouwde rechthoekige serre met plat dak en een smal venster er rechts van. De verdieping bevat vier gevelopeningen. Waardering De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden. De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft. De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.