Witte Kruislaan 10

Witte Kruislaan 10

In 1910-1911 werd in opdracht van E. Luden en naar een ontwerp van de architect A. Salm de villa 'Spijkerpolder' gebouwd. In 1910-1911 is aan de villa een vrijstaande, als ´lodge´ aangemerkte koetsierswoning toegevoegd. Ook deze, in een meer sobere stijl gebouwde dienstwoning was een ontwerp van A. Salm. De villa en het koetshuis staan in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied. Omschrijving De koetsierswoning is opgetrokken in schone baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond. Het pand staat met één bouwlaag onder een met gesmoorde tuiles du nord gedekt zadeldak met op de nok een schoorsteen, die is verlevendigd met decoratieve uitmetselingen. De gevels zijn voorzien van een met een rollaag afgedekt trasraam. De recht gesloten gevelopeningen staan eveneens onder een rollaag. De vensters staan boven natuurstenen lekdorpels. De kopgevels zijn van het type puntgevel, die zijn voorzien van licht uitgemetselde schouders en vlechtingen. De westelijke kopgevel bevat links een rechthoekige erker met roedenverdeling in de venster en een geprofileerde lijst aan het platte dak. Rechts van de erker bevindt zich een korfboogvormige portiek met boven de deur een eveneens rondboogvormig bovenlicht. Het zoldervenster is ook voorzien van een roedenverdeling. De op de straat gerichte langsgevel bevat een groot, met luiken behangen venster onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Uit het dakschild hierboven steekt een rechthoekige dakkapel. De oostelijke kopgevel is blind en voorzien van een aanbouw aan de linker hoek. Waardering De koetsierswoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. De koetsierswoning heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere onderdeel van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden. De koetsierswoning is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De koetsierswoning heeft ensemblewaarde vanwege de functionele en architectonische samenhang met de villa en de omringende bebouwing, en als een bijzonder onderdeel van het villapark Kannesheuvelpark, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft. De koetsierswoning is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.